Články

Články na mojom blogu, užívajte a čítajte.


 

Tento názov patrí najznámejšej, najväčšej a najnebezpečnejšej pretekárskej trati na svete. Táto trať sa nachádza v Nemecku, v sopečnom pohorí Eifel, v blízkosti hradu Nürburg a vedie popri troch mestách, Adenau, Nürburg a Müllenbach. Jej dĺžka je okolo 23 kilometrov. O tejto trati som sa rozhodol písať preto, lebo som tam bol. Moj otec je...

Chodili sme do 3. triedy. Nebolo dňa, kedy by sme niečo nevyviedli, a keď sme po zvonení chodievali na toaletu, tak sme sa chodili pretláčať. Bolo nás v triede asi 12 chlapcov, no a to pretláčanie prebiehalo tak, že 6 chlapcov išlo do záchodu za dvere, a 6 chlapcov ostalo pred dverami, a sme sa pretláčali. Takto sme sa...