O mne

Niečo o mne

Ako ste si už mohli prečítať, volám sa Radko Červenák. Mám 14 rokov a žijem v 5- člennej rodine. Mám mamu aj otca a dvoch bratov, jedného staršieho a druhého mladšieho. Ich mená sú Jozef a Boris. Som žiakom 9. triedy, chodím do Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy v Hrušove, kde aj bývam. 

Toto je naša škola.

Link na stránku našej školy: https://zshrusov.edupage.org


Z U Š

V našej Základnej umeleckej škole navštevujem odbor klavír, na klavír hrám 8 rokov. Môj učiteľ je Tomáš Koterík.

Som aj jeden z členov Ľudovej Hudby Hruška.

(druhý z prava)

Keďže som už deviatak a už bol čas prijímacích skúšok na škole, tak ma prijali na Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici.

link na stránku: https://gasbb.edupage.org