Záchodová sila

11.06.2018

Chodili sme do 3. triedy. Nebolo dňa, kedy by sme niečo nevyviedli, a keď sme po zvonení chodievali na toaletu, tak sme sa chodili pretláčať. Bolo nás v triede asi 12 chlapcov, no a to pretláčanie prebiehalo tak, že 6 chlapcov išlo do záchodu za dvere, a 6 chlapcov ostalo pred dverami, a sme sa pretláčali. Takto sme sa zabávali asi 4 dni, ale v 5. deň sme to trošku prehnali. Všetci sme tlačili ako sa len dalo a zrazu BUM !Dvere spadli na zem, pretože sme ich odkvačili z pántov, snažili sme sa ich nejako dať naspäť, ale sa nám to nevydarilo. Nevieme ako sa to dozvedela naša spolužiačka, a povedala nás triednej pani učiteľke. Ona nám dala všetkým zápis, a potom sme sa museli ešte odvážiť ísť za školníkom, aby dvere dal naspäť na pánty. Toto bol koniec našej záchodovej sily.